divadlo-jk-tyla

Cíle projektu Zelené město

Hlavní cíl

Vytvoření zdravějšího a přátelštějšího prostředí pro život v Plzni

Dílčí cíle

Čisté ovzduší

 • centrum bez spalovacích motorů
 • podpora závislé trakce
 • energetické využití odpadu
 • centrální zásobování teplem

více informací ...

Čistá voda

 • pravidla pro šetrnější zacházení s vodou
 • pravidla pro ekologické hospodaření v okolí vodních toků

více informací ...

Ekologická doprava

 • podpora elektromobility
 • vázané trakce
 • nastavení emisních limitů
 • omezení negativních vlivů IAD

více informací ...

Odpovědné a šetrné nakládání s odpady

 • vyhláška o nakládání s odpady
 • řešení tříděného odpadu
 • odpadní kaly

více informací ...

Ostatní

 • reinstalace zeleně do centra města

více informací ...